Jaarverslag 2022 Stichting De Vrijheid Oisterwijk

     1. Jaarvergadering 6 mei 2022

Na de coronaperiode is het bestuur weer bijeengekomen met als agendapunten: stand van zaken huidige en toekomstige financiële situatie, ontwikkelingen van de nieuwe website en voortgang van te bewerken bestanden voor het uploaden naar de website.

     2.  Nieuwe website in gebruik

In 2022 is de nieuwe website in gebruik genomen. Deze is gebouwd en verzorgd en gehost door No B.S. Marketing. De site is en aanzienlijke verbetering t.o.v. de oude site en maakt het uploaden van content aanzienlijk eenvoudiger en meer gebruiksvriendelijke voor diverse devices (laptop, smartphone etc.).

Inmiddels is tot onze verrassing helaas gebleken dat op termijn No B.S. Marketing de huidige ondersteuning en hosting in de huidige vorm niet meer kan verzorgen. Zo moeten we ons helaas gaan heroriënteren op ondersteuning en hosting van onze website.

  1. UBO register (herstel aanpassing inschrijving)

In maart 2022 is de Stichting de Vrijheid Oisterwijk ingeschreven in het UBO register. Later bleek er een fout in de aard van het belang van een van de bestuursleden te zijn geslopen, maar is inmiddels hersteld.

  1. Financieel jaarverslag

Het financieel jaarverslag is opgesteld en gepubliceerd op de website. Dankzij de Fundatie Jeanne van Diessen kon de Stichting De Vrijheid Oisterwijk een investering in de nieuwe verbeterde website realiseren. Afhankelijk van de toekomstige hosting- en licentiekosten zullen we op termijn nieuwe fondsen moeten werven.

  1. Vervolg uploaden bestanden op de website

Nadat alle bestanden van de oude website op de nieuwe site zijn geplaatst, zijn in 2022 en 2023 veel nieuwe bestanden gereedgekomen en op de website aangevuld. Dit zal in 2023 periodiek worden voortgezet en onder de webpagina Nieuws hiervan melding worden gemaakt. Eerst zullen de nog ontbrekende percelen in de oude Vrijheid geplaatst worden.