Financieel jaarverslag 2023

Stichting De Vrijheid Oisterwijk Balans 31-dec-23 31-dec-22 Activa Rabobank 10.075,39 8.403,51 Passiva Eigen Vermogen 1-1 8. 403,51 3.968,21 resultaat lopend jaar 1.671,88 4.435,30 Eigen Vermogen 31-12 10.075,39 8.403,51 Staat van Baten en lasten 31-dec-23 31-dec-22...

Schriftelijk jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022 Stichting De Vrijheid Oisterwijk      1. Jaarvergadering 6 mei 2022 Na de coronaperiode is het bestuur weer bijeengekomen met als agendapunten: stand van zaken huidige en toekomstige financiële situatie, ontwikkelingen van de nieuwe website en...

Financieel jaarverslag 2022

  financieel jaarverslag 2022 Stichting De Vrijheid Oisterwijk Balans Activa 31-dec-22 31-dec-21 Rabobank 8.403,51 3.968,21 Passiva Eigen Vermogen  1-1 3968.51 5.334,67 resultaat lopend jaar 4.435,30 -1.366,46 Eigen Vermogen 31-12 8.403,51 3.968,21 Staat van...

Nieuwe website 2022 met toegevoegde bestanden

28 augustus 2022 Nieuwe website Eindelijk is het dan zover. Na een lange periode van oriënteren en bouwen is sinds enige tijd onze nieuwe website in de lucht. De oude voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd en zijn nu beter dan voorheen onze historische gegevens...

Financieel jaarverslag 2021

Stichting De Vrijheid Oisterwijk Balans 31-dec-21 31-dec-20 Activa Rabobank 3968,21 5334,67 Passiva Eigen Vermogen 1-1 5334,67 981,87 resultaat lopend jaar -1366,46 4352,80 Eigen Vermogen 31-12 3968,21 5334,67 Staat van Baten en lasten 31-dec-21 31-dec-20 Baten Giften...

Financieel jaarverslag 2020

Stichting De Vrijheid Oisterwijk Balans Activa 31-dec-20 31-dec-19 Rabobank 5.334,67 981,87 Passiva Eigen Vermogen  1-1 981,87 583,97 resultaat lopend jaar 4.352,80 397,90 Eigen Vermogen 31-12 5.334,67 981,87 Staat van Baten en lasten 31-dec-20 31-dec-19 Baten Giften...