28 augustus 2022 Nieuwe website

Eindelijk is het dan zover. Na een lange periode van oriënteren en bouwen is sinds enige tijd onze nieuwe website in de lucht. De oude voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd en zijn nu beter dan voorheen onze historische gegevens via alle moderne digitale apparaten weer beter beschikbaar en raadpleegbaar.

Tevens is de ordeningsstructuur verbeterd zodat op een meer logische manier naar afzonderlijke pagina’s kan worden genavigeerd. Wanneer er tussentijdse aanpassingen en verbeteringen aan de website plaatsvinden zullen wij hier over berichten.

Ondertussen is er niet stilgezeten en zijn er weer geactualiseerde en nieuwe bronnen verzameld, verwerkt en aan de website toegevoegd.

Het betreft de volgende aanvullingen.

De eigendom- en woongeschiedenis van de volgende panden:

De Lind 50, 52 en 54

Overzichten van publicaties en stamreeksen van:

Wim de Bakker en,

Gerard Berkelmans.

De samenstellers van alle verzamelde en in samenhang gebrachte historische gegevens.

Kopieën van integrale archiefbronnen

Publicaties en artikelen

De komende tijd zullen er geleidelijk meer bronnen worden toegevoegd en zullen daar dan uiteraard weer bericht van doen.