Petruskerk

Petruskerk en functionarissen

Vanouds heeft op de plaats waar rond 1895 onder architect Pierre Cuijpers de kerk van Sint-Petrus-banden werd gebouwd, een kerk gestaan.
Aan deze kerk waren priesters verbonden. De persoon, later de pastoor, had de leiding.