Vloeiweg

De Persoons wei

Na de verlegging van de Voorste Stroom in zuidelijke richting, kwam er ruimte vrij voor een nieuw woonwijkje in de schaduw van de Petruskerk. Eeuwenlang lag hier een groot stuk land de ‘Persoonswei’ van de persoon of kerkvoogd van de Oisterwijkse kerk, en in gebruik bij de tijdelijke pastoor van die kerk. In de twintigste eeuw stond hier schoenfabrieken en een tweetal huizen. Nu is de situatie onherkenbaar veranderd en vormen de de Torenbeemd, de Angelisbeemd en de Vloeiweg de begrenzingen van van die oude Kerkwei achter de huizen aan de zuidkant van dit stuk van de Kerkstraat op de rand van de oude bedding van de Voorste Stroom.