Tilburgseweg en Mgr Verhoevenlaan (o.m. café De Knuisboom)

Vrij in het veld waren ten westen van de weg naar Gestel lang geleden meerdere huizen gelegen. Bij de eerste huisnummering in 1736 waren die allen verdwenen. In het zuiden hebben we het tot de grond ten noorden van de Voorste Stroom, de grens met Heukelom, en in het noorden de Hoogstraat, nu Tilburgseweg genaamd. Op het tussen de Hoogstraat en de verlegde stroom gelegen gebied liggen op het ogenblik twee straten: de Monseigneur Verhoevenlaan, vroeger Hertog Hendriklaan geheten, en de Kapelaan Huyberslaan