Spoorlaan 122

Achter de hoven der huizen ten noorden van de Linde en ten westen van de Karkhovensestraat (aldaar tegenwoordig Johannes Lenartszstraat geheten) strekte zich de Dorenakker uit, een groot stuk land. Oorspronkelijk lijkt die eigendom te zijn geweest van de Lupprechts. Als gevolg van het erfrecht ten aanzien van vrij-eigen goed is de Dorenakker evenwel in het begin van de 15e eeuw al versnipperd. We spreken hier over de zuidoostelijke hoek van de Dorenakker. Die lag ten noorden van een pad dat tegenwoordig aan de westelijke zijde van de Johannes Lenertszstraat ternauwernood meer is te ontwaren, namelijk tussen een rij ver op het stoeppad uitspringende huisjes en een nieuwer pand, waarin kapsalon Vugs was gevestigd.