Pastoor van Beugenstraat 38-40

Op het perceel op de hoek van de Pastoor van Beugenstraat en de Kuil, vroeger de hoek van de Hoogstraat met de Udenhoutseweg, voordat hier de spoorwegovergang verdween, stond jarenlang schoenfabriek ‘de Hollandsche Jongens’ van de firma van der Heijden. Nu is hier supermarkt Nettorama. Het was een deel van het aloude goed Ten Bijgaarde, dat na de Vrede van Munster verkaveld werd en als Kalverdries een eigen geschiedenis kreeg.