Kloosterstraat 2-8

Het zuidelijk deel van de oude weg rond de kerk heet nu de Kloosterstraat. In de middeleeuwen stond hier een gebouw van de fundatie van het altaar van het H. Kruis in de kerk. Na 1648 kwam het in handen van de nieuwe machthebbers die het aan geestverwanten verkochten. Nu staan er enkele woningen aan de weg die nu doodloopt op het oude klooster Catharinenberg omdat de huishoudschool rakelings aan het klooster gebouwd werd. Het meest westelijke was een leerlooierij van de familie Koolen. Op de rand van de hierachter gelopen hebbende stroom lag een stukje gemeint, dat zoals alle gronden ten noorden van de Voorste Stroom deel was van de Haarense gemeint.