Kerkstraat 96-98

Besproken wordt nu het erf waarop het huis van de erven Martinus Becx staat, het ten westen hiervan gelegen huisje en het ten oosten daarvan gelegen ledig erf dat ten dele dient als parkeerterrein met hiernaast de Tweede Dwarssteeg. Ook de huizen langs de Hoogstraat hebben plaats gemaakt voor een kinderspeelterreintje en ook parkeerplaatsen.