Kerkstraat 83-85

Dit huis, met zijn lange gevel en pannendak langs de straat, huisvestte in het midden van de 20ste eeuw een broer met twee zussen van Bommel. De dames dreven een manifacturenwinkel.
Later werden hier twee woonhuizen in gevestigd, nu een kantoor. Met Kerkeind 20 vormde dit erf aanvankelijk een geheel.