Kerkstraat 78, Hoogstraat 101

In het midden van de 20-ste eeuw had de familie de Laat hier hun tabakswinkel, vandaar de naam Havannahuiske. Naast dit huis, wat in de 18-de eeuw het oostelijk deel was van een blok van drie woningen, lag een pad. Dit was de kortste verbinding tussen de katholieke pastorie aan de zuidzijde van de Kerkstraat (nadat de dominee bezit had genomen van de oude pastorie bij de kerk) en de schuurkerk in de Schijf, vandaar de naam Kerkschuursteeg.