Kerkstraat 77-81

Het dubbele winkelpand (77-79), zoals veel andere winkels in de Kerkstraat, is nu veranderd in een dubbel woonhuis.
In de 50-er jaren van de 20-ste eeuw bouwde hier de ongetrouwde Sjaan Couwenberg haar kruidenierswinkel en Jos Kosters-Engel een drankzaak. Het gebouw werd toen wat naar achter
gebouwd op de in de 1933 vastgestelde gevelrooilijn, waardoor men hoopte daardoor in de toekomst de Kerkstraat wat te verbreden, welk voornemen in latere jaren losgelaten is. Het
westelijk ernaast staande smalle huis (81) staat nog op de oude rooilijn. Het dubbele winkelhuis en de ernaast gelegen woning vormen samen het oude perceel Kerkeind 20. Tesamen met
Kerkeind 21 was het aanvankelijk een nog groter erf.