Kerkstraat 72-76, Hoogstraat 85-93

Nu komen we aan de behandeling van een stuk grond waarop heden meerdere woningen en gebouwen staan, te weten de gehele strook vanaf nr. 76 (foto) tussen het steegje ten oosten van het Havannahuiske, dat we hiervoor hebben behandeld, tot aan het huis waarin het kappersbedrijf van Kees Neggers was gevestigd (nr. 70), dat door diens zoon Piet was voortgezet.