Kerkstraat 67-75

In haar algemeenheid is de opmerking dat de bebouwing tegenwoordig veel dichter is dan vroeger niet juist. Binnen de Vrijheid stonden de huizen in de 16e eeuw waarschijnlijk dichter op
elkaar dan heden ten dage. Maar stellig was de bebouwing in de 18e eeuw ruimer dan tegenwoordig en in die tijd werd aan de behuisde erven een nummer gegeven waarop wij ons bij de beschrijving der erven hebben gebaseerd. Bijgevolg staan op het met nummer 19 aangeduide erf vandaag de dag meerdere woningen, te weten die met de oneven nummers 67
tot en met 75 van de Kerkstraat. Het 18e -eeuwse, als 19 van het Kerkeind genummerde erf, besloeg een drietal ouder erven.