Kerkstraat 64-70, Hoogstraat 83A-C

Gehandeld wordt nu over een grote strook grond tussen de Kerkstraat en de Hoogstraat waarop in de zestiende eeuw nog een hele rij huizen heeft gestaan, maar waarop de bebouwing in de achttiende, toen de huizen genummerd werden, veel geringer geworden was, zodat de percelering van de zestiende-eeuwse erven niet beter is aan te geven dan bij benadering. Op deze strook grond heeft het meest westelijk gelegen huis gestaan waar kapper Neggers was gevestigd en het meest oostelijke de Protestantse kerk en de erachter gelegen begraafplaats.