Kerkstraat 55-57

Op het eind van de 18-de eeuw kocht de westerbuur dit erf en voegde het bij zijn al vrij grote perceel. Het bleef lang als tuin in gebruik tot in 1973 woninginrichter Jansen hier zijn winkelpand bouwde en zich specialiseerde als ‘slaapkenner’.
Een kolossale lindeboom rechts trekt hier de aandacht.
Eeuwenlang had hier al een huis gestaan. Rond 1780 werd dat afgebroken.
Een hele rij erven in westelijke richting grensden hier in het zuiden aan de Persoonswei, waartussen een voetpad ontstond als ontsluiting van deze percelen aan de Stroomkant.