Kerkstraat 48-50D (oostelijk)

(Poststeeg 1-49 oost)

Waar jarenlang de woning stond die met vooruitziende blik gedacht was als hoofdonderwijzerswoning van de ernaast gelegen jongensschool, mochten de fraters het onderwijs niet meer verzorgen, is evenals deze school en het fraterhuis vervangen door nieuwbouw in een vormgeving die ontleend is aan die oude bebouwing.