Kerkstraat 42-44

(Hoogstraat 39-43)

Hier wordt gesproken over een uitgestrekt erf aan de noordzijde van de Kerkstraat dat in de 18e eeuw heeft gediend als overtuin voor de eigenaren van het fraaie huis dat Jacob Beyharts in het begin van de 17e eeuw op een aantal oude erven aan de zuidzijde van de Kerkstraat heeft gezet. In de 18e eeuw, met name in 1736, heeft de eerste huisnummering plaatsgevonden. Een onbebouwd erf als een overtuin heeft toen vanzelfsprekend geen huisnummer gekregen. Derhalve is ook het meest westelijke deel van de overtuin, niet met een huis verbonden zijnde, ongenummerd gebleven. Met een bespreking daarvan wordt hierna, zoals gebruikelijk, aan. De overtuin heeft ook nog een viertal meer oostelijk daarvan gelegen oude erven beslagen.