Kerkstraat 38-40

(Hoogstraat 33-37)

De vroegere zuivelwinkelier van de Wiel en expediteur Groenland vormden in de 50-er jaren van de 20-ste eeuw de bewoners van deze panden in de Kerkstraat, waar in 1736 de woning stond die toen nummer 83 van het Kerkeind kreeg. Tevoren waren hier twee erven, enige tijd zelfs afzonderlijk langs de Kerkstraat en de Hoogstraat. Op de Hoogstraat werd in 1933 De Schuur gebouwd, een verenigingsgebouw voor voor het socialistische Nederlandsch Verbond van Vakverenigingen met ernaast gelegen twee woningen.