Kerkstraat 110, Hoogstraat 141

Tussen Kerkstraat en Hoogstraat zijn een aantal paden die rond de eeuwwisseling een naam kregen. Het eerste dwarspad vormde een doorgang tussen de Vloet en de Gasthuisstraat. Aan de Kerkstraat staat een woonhuis dat nu als kantoor ingericht is en waarvan de kelder zich uitstrekt tot onder het trottoir omdat de oude rooilijn hier vroeger dichter bij de straat gelegen was. Deze kelder is dus ouder dan het er nu op staande huis. Aan de Hoogstraat was jarenlang de herenkapsalon van Neggers en is nu ook een woonhuis.