Kerkstraat 100-102, Hoogstraat 129-131

Hiervoor, bij Kerkeind 67A, is terloops gesproken over de plaats waar tot ongeveer 1966 een looierij aan de Kerkstraat heeft gestaan. Dit erf alsmede dat waar zich het sigarenmagazijn van de weduwe Piet Graft bevond, vormen de twee delen waarin in 1734 een groot erf van de Tafel van den Heiligen Geest is gesplitst. Dit erf was de Armentafel aangekomen in 1485.