Kerkplein 28, deels (schoolhuis)

Waarschijnlijk is het primaire onderwijs in Oisterwijk vanouds bij de schoolmeester thuis gegeven. In 1525 bouwen de kerkmeesters van de parochie aan de zuidwestelijke rand van hun kerkdomein op het kerkhof een nieuwe school. Rond 1780 wordt die vernieuwd en krijgt ook de (toen protestantse) schoolmeester er een passende woning tegenover (het vroegere) zusterklooster en maagdenhuis. Toen in de 19-de eeuw opnieuw na eeuwen het gebouw weer eigendom van de kerk werd, was het in gebruik bij kerkelijke verenigingen en het woonhuis bij de parochiële koster. In 1956 vestigde zich hier vanuit de Hoogstraat in een nieuw gebouw huishoudschool Sint Martha, waardoor het onderwijs door zusters van Catharinenberg gegeven kon worden. Nu is het een bejaardenverzorghuis.