Kerkplein 28, deels (Sint Annahuis)

Aan de zuidkant van de oude Petruskerk, tussen de pastorietuin (nu het kerkhof) in het oosten en het vrouwenklooster Catharinenberg in het westen lagen tussen de rondweg rond de kerk een drietal erven. Dat van het H. Kruis in het zuiden werd reeds besproken onder Kerkeind 29. Tussen het kerkhof rond de kerk en dat van het H. Kruis lagen het Sint Annahuis en de school. Nu is dit alles verdwenen en staat hier het gebouw dat gezet is als huishoudschool, nu het Poirtershuis. Het meest oostelijk deel hiervan komt hier aan de beurt.