Kerkplein 24, het goed ten Perre

Het goed ten Perre was gelegen ten westen van de kerk. Op een afgespleten deel ervan zijn de erven met de nummers 53 tot en met 57 van het Kerkeind gekomen1 . Die lagen tussen de Hoogstraat en een pad waaruit de tegenwoordige Pater Poirtersstraat is ontstaan en bijgevolg aan de westzijde van het tegenwoordige Kerkplein. Het kerkpad heeft aanvankelijk echter geen begrenzing van erven aangegeven en met name doorkruiste het ‘t hier besproken goed achter de toren. Over de grond welke ten zuiden van het kerkepad, dat tot het Torenstraatje (nu oirtersstraat) is uitgegroeid, was gelegen zal hier worden uitgeweid.