Kerkplein 22

Het grote, fraaie huis van glazenier Toon Merkelbach dat het Kerkplein domineert, beslaat twee van de erven welke de zusters in 1511 ten erfcijns hebben uitgegeven. Rond 1605 zijn die door Jan Beyharts, de zoon van de schoutet Jacques Beyharts, verenigd. In het begin van de 19-de eeuw woonde hier dokter Bolsius, tevoren was dit huis lange jaren in het bezit van de heren van Durendaal.