Kerkplein 20

Waar zich het huis bevindt dat Jan Seebregts in het voorjaar van 1976 heeft verkocht , was het zuidelijke van twee erven in het midden van de Torenstraat, welke de zusters in 1511 hebben uitgegeven ten cijns. Dit erf, met de gebruikelijke breedte van 40 voet, werd toen uitgegeven aan Antonis Henrik Temmermans, ook genoemd Tonis Meynen.