Kerkplein 1, Sint Petrus Kerk

In 1231 begint de geschreven geschiedenis van de Petruskerk. Toen gaf de hertog van Brabant het patronaat, de eigendom en zorg, van deze kerk aan de adelijke abdij van sinte Geertrui in Leuven. Die plaatste hier eigen priesters als pastoor tot tijdens de Tachtigjarige oorlog en officieel de kerk genaast werd door de nieuwe ‘Ware Religie’. De katholieken kerkten van toen af in de Schijf in de zg. ‘schuurkerk’. De door de Fransen in ‘Holland’ geplaatste koning Lodewijk Napoleon gaf op ‘den 4-den van Bloeimaand’(in mei) 1809 de kerk weer in handen van de katholieken. Het restant wat na de grote brand van 1581 nog restte was echter te klein voor het groter wordende Oisterwijk. In 1896 kon een nieuwe kerk, naar ontwerp van dr Pierre Cuypers, door de bisschop van Den Bosch plechtig ingewijd worden.