Joannes Lenartzstraat 4

Nu komt het driehoekig stuk grond ter sprake dat tegenwoordig begrensd wordt door de Johannes Lenartzstraat, de Nicolaas van Eschstraat en de Oud-Haarenweweg. Het leeuwendeel van deze grond behoorde tot het erf dat nu eerst besproken wordt. Dit lag aan de oostzijde van de tegenwoordige Johannes Lenartzstraat. De ene hoek ervan lag alwaar nu het zuivelhuis Sint Jan van de firma Vermeer – Snellen is gelegen, de andere waar de tuin van het huis op de hoek van de Johannes Lenartzstraat en de Nicolaas van Eschstraat in het zuiden wordt begrensd. Waar die zuidelijke grens loopt, liep een voetpad in oost-westelijke richting. Ook het belendende erf, dat hierna besproken wordt, grensde achter aan dit voetpad.