Joannes Lenartzstraat 2

De grond waarop Het Oude Nest stond en die waarop de huizen daarachter aan de westelijke zijde van de Oud Haarenseweg zijn gebouwd, behoorden tot één erf. Dit wordt nu besproken. Geruime tijd was het verbonden met het aangelegene, dat zich uitstrekte langs de oostzijde van de tegenwoordige Johannes Lenartzstraat tot een voetpad, dat heeft gelopen ter plaatse waar nu de achtergrens van de huizen aan de Nicolaas van Eschstraat ligt. Dit belendend erf behandelden we hiervoor onder De Rode Leeuw. De benaming Het Oude Nest is immers van jonge dagtekening en de uitspanning die eeuwenlang op de gunstige plek tussen de beide hekkens lag, heette De Rode Leeuw.