Joannes Lenartzstraat 1-9

Onder Lindeind 77 is aandacht gevraagd voor het erf op de hoek van de Lind en de Johannes Lenartzstraat. Dat erf is in de loop van de 16e eeuw aan de noordoostzijde verkaveld en heeft daardoor, zoals nu nog te zien is, de vorm van een winkelhaak gekregen.Op de afgesplitste stukken grond is zó gebouwd dat aan de oostzijde van de Johannes Lenartzstraat, bezuiden het dichtgetimmerde pad dat daar halverwege de Lind en de Spoorlaan ligt, een rijtje huizen is gekomen. Over de erven daarvan wordt hier onder Lindeind 78 gehandeld.