Gemullehoekenweg 9-11

Waar op de Gemullehoekenweg het sigarenmagazijn van de firma G. Mul en de dameskapper J. P. Lammers waren gevestigd, woont rond 1420 Willem Poynenborch Wouterszoon, zulks nadat Hessel Hessel Gobelens hem een stuk land in erfpacht gegeven had.