Dorpstraat 27

De oudste bekende eigenaar van een huis ter plaatse waar jarenlang de firma Koster-Vugs gevestigd was, genoemd in 1436, is Dirk Back, een der natuurlijke zonen van de schoutet Geerlac Wellens.