Dorpstraat 19-23

Waar zich de drogisterij van Moerenburgs Glas- en Verfindustrie NV bevond en het oostwaarts daarvan gelegen woonhuis van Paul Smulders benevens het kantoor van de vennootschap waarvan die directeur was, aannemingsbedrijf Smulders & Graft NV, lag in de 15e eeuw het grote erf van Willem van Kuyck. Willem bezat ook die Hage, een stuk land dat achter de hoven lag en afboog in oostwaartse richting tot aan de Ekkerstraat. Ten noorden daarvan strekte zich in gelijke richting de grond uit van Gijb Dirk Belen, over wie onder Lindeind 38 en 39 is gesproken