Dorpstraat 15

(Spoorlaan 24-26)

Het huis dat in 1736 het nummer 41 heeft gekregen, stond op een erf dat gevormd is uit twee delen, waarvan het oostelijke een afsplitsing vormde van een erf van Peter Wijns, die in het begin van de 15e eeuw heeft geleefd