De Lind 61

Waar de kruidenierswinkel van Theo van Iersel en zijn tantes was en nu restaurant Vuur en Vlam gevestigd is, stond in de 14e eeuw een huis dat bezit schijnt te zijn geweest van Jacob Mertens van Dusel . Omdat in de 19-de eeuw ook het oostelijk gelegen huis door notaris Cornelis Bolsius hiermee was verenigd en daarna lang van de van Iersels was, worden beide erven hier tesamen besproken.