De Lind 43-45

(Tuinweg 18-22)

Het erf waarop het woonhuis staat waarin de gezusters Reijnen woonden – voor zover ons bekend – eenzelfde geschiedenis tot het einde van de 15e eeuw als het hiervoor behandelde goed. Later was hier op de begane grond achtereenvolgens de winkel in rijwielen, radio en T.V. van J.G. van de Wiel, café Het Raadhuis en nu de modezaak Zoetelief gevestigd.