De Lind 37

(Tuinweg 14A)

Wij spreken nu over de grond waarop tegenwoordig het bloemenmagazijn van Jos Keepers staat, dat wil zeggen een erf dat in 1377 al wordt genoemd en een daaraan oostelijk belendend stuk grond dat er in de 16e eeuw mee verenigd werd. Kees Nagel werd de schoonzoon van Jos Keepers en zette deze zaak voort tot in 2007.