De Lind 30

Voorheen Lindeind 14

Waar het Sporthuis, begonnen door Pieter Coenraad, is gevestigd, voordien de lampenfabriek der NV Lumax werd gedreven en nog eerder de tabak der firma Alfons Hamers werd opgeslagen, stond in het begin der 15e eeuw het huis van Michiel van den Oerde. Het oude fabriekspand uit 1897 is gemeentelijk monument. Aan de rechterkant lag eeuwenlang een pad naar de Voorste Stroom. Over de stroom kreeg het een vervolg in de Huifkarlaan. Toen het als doorgang in onbruik raakte is het van lieverlede bij de erven aan weerszijden getrokken. Het gaf toegang tot de Ververshof, een perceel achter Lindeind 13 en 14, waarvan de afzonderlijke geschiedenis ook hierna volgt.