De Lind 3-5

Warenhuis HEMA staat op twee oude erven, in het linker woonde jarenlang gemeenteontvanger Hazen, op het rechtererf was de ingang van schoenfabriek De Meeuw. Beide erven worden hierna afzonderlijk besproken.