De Lind 23-31

(Tuinweg 6-12)

De vier huizen aan de Lind ten oosten van het steegje, dat de Lind verbindt met de Tuinstraat en vroeger heeft geleid naar het Gasthuis, staan op de grond van een achttiende-eeuws erf (destijds genummerd als Lindeind 57) en de ongenummerd gebleven tuin van een huis aan de overkant van de Lind (behandeld onder Lindeind 17).