De Lind 2-4

Voorheen Lindeind 24

In 1736, toen Oisterwijk zijn eerste huisnummering kreeg, lag hier een groot erf. Hierachter lag een gemeenschappelijk bleekveld, ‘de Groene Borstlap’, dat afzonderlijk besproken wordt. Zoals nu bestond het echter lange jaren uit twee erven. Een aanvankelijk smalle doorgang aan de westzijde naar de stroom is uitgegroeid tot een uitvalsweg. Die werd na het plotselinge overlijden in 1952 van burgemeester Jan Verwiel naar hem vernoemd. Tevoren heette die naar een van de eigenaren aan weerszijden: Colendijk, later Suisendijk. De Lind 4 is een gemeentelijk monument.