De Lind 12

Voorheen Lindeind 20A

In de oudste tijd waarvan gegevens bekend zijn was hier een afzonderlijk erf; lange tijd heeft het echter deel uitgemaakt van het westelijke erf tot het in het midden van de achttiende eeuw weer een eigen geschiedenis kreeg. In de huizenlijst, die voor het eerst in 1736 ieder huis een nummer gaf werd hier nummer 20A van het Lindeind tussengevoegd. Het huidige gebouw was vele jaren pakhuis van wijnhandel Blomjous, na de oorlog – toen het gevorderd werd – was hier lange jaren een handel in ‘koloniale waren’, een specerijen-winkel. het is een rijks-monument.