De Lind 1

(Stationstraat 4)

De grond op de hoek van de Lind en de Stationsstraat, waarop nu hotel De Nederlander staat, is in het begin van de 15e eeuw in de familie Van Beke. Er wordt dan gesproken over een huis tussen ´Jan Byes´ erf oostwaarts en een straat aan de andere zijde. Om in die straat te komen moest men door het Grielishekken. Hekkenstraat is daarom de oudst bekende benaming van de tegenwoordige Stationsstraat. In de tweede helft van de 16e eeuw wordt meestal over ´d´Eckerstraet´ gesproken.