Burgemeester Verwielstraat 1-25

Voorheen Lindeind 24b, de Groene Borstlap

Op de oudste kadasterkaart van 1832 heet de weg van De Lind naar de Voorste Stroom Koeystraat, in 1927 – het eerste raadsbesluit dat straten benoemt – wordt de toen in de volksmond bekende Suisendijk, naar de familie Suys die lang op de oostelijke hoek woonde, genoemd naar burgemeester mr Josephus Johannes Suys, die in Oisterwijk niet kon bogen op een geweldige staat van dienst. Deze burgemeester was maar in de verte verwant aan de familie die hier woonde. Toen in 1952 burgemeester Jan Verwiel na een 30-jarige ambtstermijn plotseling overleed, is de straat naar hem vernoemd.
Aan de stroom lag een bleekveld ‘de Groene Borstlap’, waar de was gedroogd kon worden. Het was speciaal hiervoor in 1573 voor de Oisterwijkse gemeenschap aangeschaft. In de 20-ste eeuw is het, evenals het achtererf van Lindeind 24 verkaveld en bebouwd geraakt.