Begijnhofstraat 2a – 4a

De conventualen van het klooster Catharinenberg verkavelden, zoals gezegd, hun koolhof toen de Vrijheid een korte tijd van grote bloei meemaakte. Er ontstonden een zestal bouwterreinen met een frontbreedte van 40 voet, welke alle op 11 april 1511 tegen een cijns van 20 stuiver, op Pasen te voldoen, uitgegeven zijn. De zusters begonnen met de uitgifte van het meest zuidelijke terrein. Het op een na laatste bevond zich daar waar aan de westzijde van de Begijnhofstraat in de jaren ’70 van deze eeuw een huis werd gezet op een stuk langdurig braakliggende grond. Hier wordt erover uitgeweid.