Balbian Versterlaan 2-6

Notariskantoor en voormalig Koninklijk Postkantoor, voorheen Lindeind 6

Een grote bocht in de oude bedding van de Voorste Stroom nabij de brug in de Balbian Versterlaan gaf tot zo ongeveer 1970 een spoor van de ligging van het grootste achtererf aan het Lindeind. Enkele grote bomen naast het sedertdien gebouwde notariskantoor stonden vroeger op het hier te behandelen erf dat in lang vervlogen jaren de Wouwer genoemd werd en nadien de Bacxbogaard. Het was een van de omwaterde erven, aan drie zijden grenzend aan de Voorste Stroom en aan de noordzijde achter de erven aan de Lind, gescheiden door een brede sloot. De oudst bekende eigenaar , Godevaart van Brecht, had hier een huis.
Maar eerst volgt hier het oude erf, waarop in 1933 de Balbian Versterlaan aangelegd is.