Angelisbeemd 2-10 en 143-147

Kerkeind 20b, ten zuiden van het Vloetstraatje

Het oude Vloetstraatje liep vanaf de Kerkstraat naar het zuiden en maakte daar een bocht naar het oosten en begrensde daar een stokoud perceel tussen de tuin van de pastorie in het westen en de Persoonswei in het oosten aan de rand van de oude bedding van de Voorste Stroom. Al in de 14-de eeuw moest uit dat perceel jaarlijks 7 Hollandse guldens betaald worden aan de abdij van Tongerlo. In de 19-de eeuw bouwde de familie Holleman hier een meekrapfabriek voor kleurstoffen. Later hadden de families Kosters en Berkelmans hier schoen- en pantoffelfabrieken. Nu is het deel van een woonwijkje aan Toren- en Angelisbeemd.