Aanleiding en reikwijdte

Kadasterkaart 1832

De huidige adressen en percelen in de vermelde straten zijn het resultaat van een reconstructieonderzoek waarbij de auteurs de eerste straatnaamgeving in 1736 als uitgangspunt hebben genomen tot aan de voltooiing en invoering van het kadaster in 1832. De onderzoeksresultaten en gegevens betreffende de percelen, adressen, bewoners en eigenaars hebben dus alleen betrekking op de periode 1736-1832 met reconstructies van vóór 1736 en incidenteel enkele aanvullingen tot in begin 20e eeuw.

Als service voor gebruikers zijn deze onderzoeksresultaten en gegevens over de periode van 1736-1832 vertaald en gepresenteerd vanuit de huidige adressen. In de pagina’s met beschreven onderzoeksresultaten worden de adresnamen vermeld zoals die minimaal vanaf 1736 tot de invoering van het kadaster in 1832 werden gebruikt.

Voor de geschiedenis van de percelen, adressen en eigenaars over de periode van 1832 – heden bevat het Kadaster alle gegevens en daar op te vragen. Daarnaast beschikt het Regionaal Archief Tilburg ook over kadastergegevens van Oisterwijk en op microfiche te raadplegen.

Zie voor de kadastergegevens Oisterwijk deze link NL-TbRAT-881.ead.pdf (memorix.nl)