Dorpstraat 1

Onder dit nummer behandelen we het meest westelijke erf aan de noordzijde van het Lindeind, daar waar heden ten dage het cafetaria van Jo Graft is gevestigd.